Regulamin programu lojalnościowego

1. Organizatorem programu lojalnościowego jest La Isla Del Chocolate  S.C.  z  siedzibą w Sosnowcu przy ul.Targowej 10, 41-              200 Sosnowiec, zwana dalej ORGANIZATOREM.

2. Warunki uczestnictwa w Programie są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin.

3. Przez przystąpienie do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości.        Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad, określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie            warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.

4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Program jest skierowany dla osób dokonujących zakupów w kawiarni La Isla Del Chocolate. 

6. Program trwa od 1 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, lub wyczerpania zapasu naklejek.

7. Za każde zakupy o wartości 15 zł, Uczestnik programu otrzyma jedną naklejkę promocyjną, która zostanie umieszczona przez            sprzedawcę na karcie lojalnościowej. Karty lojalnościowe wydaje sprzedawca.

8. Zebranie ośmiu naklejek na jednej karcie lojalnościowej uprawnia do odbioru nagrody (lista nagród w punkcie 12) 

9. Karty lojalnościowe dostępne są w kawiarni La Isla Del Chocolate.

10.W programie lojalnościowym nie mogą brać udziału pracownicy La Isla Del Chocolate.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, wynikających z uzasadnionych                      obiektywnie okoliczności.

12. Nagroda to do wyboru:

  -  kawa + ciastko

  -  czekolada do picia (na gorąco lub mrożona) + ciastko

  -  shake lub smoothie + 2 pralinki

  - voucher na zakupy za 15 zł na dowolny asortyment.